OvládanieW - Dopredu
A - Dolava
S - Dozadu
D - Doprava

TAB - Mapa
C - Skrčiť sa
Ctrl - Lahnúť si
R - Nabiť zbraň
V - seknúť nožíkom
Q - nakloniť sa dolava
E - Nakloniť sa doprava

G - Hodiť granát alebo zdvihnúť granát a odhodiť
F - Rôzne akcie.(zodvihnúť zbraň,šplh po lane,niečoho sa chytit)